Sentral godkjenning

 

Sentral godkjenning er et hjelpemiddel for alle foretak som skal være ansvarlig for søknad, prosjektering, utførelse eller kontroll av tiltak som krever byggetillatelse. Statens bygningstekniske etat er den sentrale myndighet for det bygningstekniske regelverket, tilsynsmyndighet for reglene om dokumentasjon av byggevarers egenskaper og driver ordningen for sentral godkjenning av foretak etter plan- og bygningsloven. At vi er godkjent for ansvarsrett er en trygghet for deg som kunde. Dette sikrer at byggetiltakene blir i samsvar med de offentlige krav som finnes i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter. Det skjer gjennom krav til faglig sammensetning, organisering og kvalitetssystem i bedriften og er en dokumentasjon på at vi innehar nødvendige faglige kvalifikasjoner innenfor våre funksjoner i byggeprosessen.

Våre godkjenninger er:

  • Ansvarlig utførende for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 1.
  • Ansvarlig kontrollerende for utføring av bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 1.
  • Link til godkjenningen finner du her.