Godkjent våtromsbedrift

At vi er en godkjent våtromsbedrift betyr trygghet for deg som kunde. Våtromsnormen gir oppskriften til et fagmessig utført våtrom. Sammen med vårt kvalitetssystem dokumenteres og sikres god utførelse.

FFV (fagrådet for våtrom) har utarbeidet Byggebransjens våtromsnorm (BVN) og skal besørge at den er operativ og ajourført. Fagrådet skal dessuten drive utdannings- og informasjonsvirksomhet og i tillegg være et forum for erfaringsutveksling og samarbeid mellom ulike fagmiljøer. FFV vil også bidra økonomisk og faglig til nødvendige forsknings- og utviklingsarbeider, nyttiggjøre seg disse resultatene tverrfaglig og sørge for at de blir spredd.