Mesterbrev

Både Bjørnar Elvemo og Pål Rognli har mesterbrev

De aller fleste håndverkere er seriøse utøvere av sitt fag. Seriøsitet, varige kundeforhold og respekt for fagområdet er kjennetegn for en mesterbedrift. Dette gjelder uansett om mesterbedriften er liten eller stor. En mester er vant med krevende kunder, og setter sin ære i å leve opp til disse kravene.

En mesterbedrift bygger på ønsket om videreføring av gode håndverkstradisjoner. En mesterbedrift kan derfor gi et kundeforhold som varer så lenge du selv ønsker det - ikke et forhold som blir avsluttet fordi bedriften du bruker forsvinner. En mesterbedrift har alltid dokumenterbar kunnskap og ferdighet. Dette gir bestandig trygghet, og blir stadig viktigere innenfor byggfagene. Her blir kravene om dokumentert riktig utført arbeid stadig strengere.

Dokumentasjon på at bedriften er medlem i Byggmesterforbundet finner du her.