Hva kan vi tilby?

Bygginor har Troms fylke som sitt arbeidsområde, og vi kan tilby:

Nybygg

Vi er forhandler av Blå Bolig-konseptet, hvor man kan velge mellom hustypene i Blå Bolig-katalogen, eller man kan få huset bygget etter egne tegninger, ideer eller skisser, alt etter byggherrens ønsker. Hvis man ønsker å korte ned byggetida, kan man få bygget levert  som elementer, som monteres med kran på byggeplassen.

Huset kan leveres nøkkelferdig, eller byggherren kan velge å utføre deler av arbeidet sjøl som egeninnsats, alt etter egen tid og kompetanse.

Renovering

Vi tar på oss alle typer renoveringsoppgaver, også våtromsrenovering. Bedriften er godgjent våtromsbedrift.

Tilbygg

Vi både tegner, prosjekterer og tar oss av byggesaksbehandlingen hvis det er aktuelt. Ingen oppdrag er for store og ingen for små.

Driftsbygninger til landbruket

Vi er også i stand til å levere alle typer driftsbygninger til landbruket. Ta kontakt hvis du har planer.